www.sortez.sk

Zásady používania súborov cookie

Naše web stránky, rovnako ako mnoho iných, používajú súbory typu cookie, ktoré sa počas prehliadania ukladajú vo Vašom počítači.

Podľa Zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, účinného od 01.02.2022 (ZEK),
“každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil preukázateľný súhlas. Povinnosť získania súhlasu sa nevzťahuje na orgán činný v trestnom konaní a iný orgán štátu. To nebráni technickému uloženiu údajov alebo prístupu k nim, ktorých jediným účelom je prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo ak je to bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ.”

Ako je z vyššie uvedeného porovnania citovaných ustanovení zrejmé, nový zákon o elektronických komunikáciách už neobsahuje možnosť udelenia súhlasu prostredníctvom nastavenia webového prehliadača, je nevyhnutné, aby čitateľ zakaždým a vopred súhlasil s používaním cookies. Tento súhlas musí byť jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým formou vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týka.

Naša stránka používa okrem tzv. nevyhnutne potrebných cookies pre chod samotných stránok aj cookie 3 strán, kvôli google analytics na zlepšovanie stavu našej webovej stránky.